นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมของเราเท่านั้น

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณได้และให้บริการที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันไม่ได้จำกัดเพียงการใช้ในเว็บไซต์และเว็บเบราว์เซอร์ แต่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโดยทั่วไป จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์ก็สามารถสร้างคุกกี้ได้เช่นกัน คุกกี้มีหน้าที่ทำงานได้หลากหลาย เช่น ช่วยให้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่คุณชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับโฆษณาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์ของ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีลักษณะใกล้เคียงกับการใช้งานผ่าน Google Analytics เช่น เว็บเพจที่คุณเข้าชม เว็บเพจที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงก์ที่คุณอาจคลิกเข้าไปชม เป็นต้น คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุง ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของท่านต่อไป

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณา

บริษัท จงสถิตย์ จำกัด ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น และเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะได้รับโฆษณาทั่วไป รวมถึงช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของบริษัท จงสถิตย์ จำกัด คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานโดยสื่อโฆษณาทางออนไลน์ เช่น Facebook, Google และอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท จงสถิตย์ จำกัด และจดจำวิธีการที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท จงสถิตย์ จำกัด และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา หรือผู้ให้บริการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้มักจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

หากบริษัทมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง บริษัทขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น