กลุ่มบริษัท จงสถิตย์ จำกัด ส่งมอบผ้าห่ม 700 ผืนสู้ COVID-19 แก่โรงพยาบาลสนาม

Fri, Jun 18, 2021 12:00 AM
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท จงสถิตย์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของใช้ที่จำเป็นในการช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทโปร เห็ดจำกัด บริษัท จงสถิตย์ จำกัด และบริษัทแฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด จึงดำเนินกันร่วมกันส่งมอบผ้าห่มจำนวน 700 ผืน
ให้กับตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผ้าห่มทั้งหมดนี้จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน
เพื่อใช้ในขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยท่านอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อไป

บริษัท จงสถิตย์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน การมอบผ้าห่มครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาว่าพวกเราทุกคนจะรวมใจต่อสู้สถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน 

480x320.webp