Fri, May 5, 2023 12:00 AM

เหตุผลที่แบรนด์ระดับโลกเลือกใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล

แบรนด์ระดับโลกต่าง ๆ ได้สรรหาวิธีที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และหันมาชูจุดเด่นในเรื่องความยั่งยืนให้กับสินค้าของตัวเอง โดยหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่แบรนด์เหล่านี้ทำ คือ การใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลในสินค้าของตัวเอง

ผ้ารักษ์โลก ผลิตจากขวด พลาสติก PET

ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเป็นผ้าที่กำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกเพราะเป็นผ้าที่มีจุดเด่นในเรื่องของความยั่งยืนและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่โลกให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แบรนด์ระดับโลกต่าง ๆ ได้สรรหาวิธีที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และหันมาชูจุดเด่นในเรื่องความยั่งยืนให้กับสินค้าของตัวเอง โดยหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่แบรนด์เหล่านี้ทำ คือ การใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลในสินค้าของตัวเอง โดยผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลจะผลิตมาจากขยะพลาสติกจำพวกขวดพลาสติก รวมไปถึงเศษผ้าและเส้นด้ายเหลือใช้หลังกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกบนพื้นดินและในมหาสมุทรได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงลดความต้องการในการใช้ปิโตรเลียมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย

Global Recycled Standard (GRS) และ OEKO-Tex standard 100: Product class 1 ที่เป็นเครื่องการันตีว่าผ้ารีไซเคิลของเรา

ในเรื่องคุณภาพของผ้ารีไซเคิลนั้นยังคงมีความเทียบเท่ากับผ้าโพลีเอสเตอร์ปกติ ยังสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, หมอนอิง, ผ้านวม, ผ้าห่ม, ผ้าปูที่นอน, ผ้าขนหนู และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Global Recycled Standard (GRS) และ OEKO-Tex standard 100: Product class 1 ที่เป็นเครื่องการันตีว่าผ้ารีไซเคิลของเราผลิตมาจากวัตถุดิบรีไซเคิลจริง, มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และยังไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายอีกด้วย

ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลมีจุดเด่นเหนือผ้าโพลีเอสเตอร์ปกติในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลยังสามารถช่วยสร้างจุดขายให้แฟชั่นแบรนด์ต่าง ๆ  ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยประโยชน์ของการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลมีดังนี้

ประโยชน์ของการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล
1.ช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกบนพื้นโลกและในมหาสมุทร

ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลผลิตจากวัสดุเหลือใช้จำพวกขวดน้ำพลาสติก

ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลผลิตจากวัสดุเหลือใช้จำพวกขวดน้ำพลาสติก การใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลช่วยให้แฟชั่นแบรนด์ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการลดจำนวนขยะพลาสติกบนพื้นโลกและในมหาสมุทร และลดมลพิษจากขยะพลาสติกได้เป็นอย่างดี

จากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) พบว่า มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 300 ล้านตันในแต่ละปี และมีเพียงแค่ 9% เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล โดยขยะพลาสติกส่วนใหญ่มักจะถูกนำไปฝังกลบ หรือไม่ก็ถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทร ซึ่งอาจต้องใช้เวลากว่าหลายร้อยปีในการย่อยสลาย และเมื่อขยะพลาสติกเหล่านี้ย่อยสลาย อาจจะทำให้สารเคมีต่าง ๆ ปนเปื้อนอยู่ในดินและแหล่งน้ำใต้ดินอีกด้วย 

การรีไซเคิลขวดพลาสติกจำนวน 1 ตัน สามารถขจัดขยะพลาสติกบนพื้นดินได้ประมาณ 7.4 ลูกบาศก์หลา และเสื้อยืดโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 1 ตัว ช่วยลดขยะจากขวดพลาสติกได้จำนวน 8 ขวด 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจของเรา ไทยโพลีเอสเตอร์ เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โดยมีการรีไซเคิลขยะจากขวดพลาสติกและเศษผ้าและเส้นด้ายมามากกว่า 10 ปี

พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลขยะจากขวดพลาสติก หรือ การสวมใส่เสื้อผ้าที่ผลิตมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล เราเชื่อว่าทุกการกระทำเล็ก ๆ ของพวกเรา จะทำให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืน

2.ช่วยลดการใช้ทรัพยากร
การใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ในหลายมิติ

ผ้ายืด จงสถิตย์ ลดการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

2.1 ลดการใช้วัตถุดิบ : ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลจะใช้ขยะจากขวดพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิตแทนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม หมายความว่า กระบวนการผลิต
ผ้าโพลีเตอร์รีไซเคิลจะผ่านกระบวนการสกัดและการแปรรูปวัตถุดิบน้อยลง ทำให้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวมได้เป็นอย่างดี

2.2 ลดการใช้พลังงาน : กระบวนการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลจะใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าผ้าโพลีเอสเตอร์ปกติ โดยผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลจะช่วยลดการใช้พลังงานได้มากถึง 59% เลยทีเดียว 

2.3 ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ : การผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยกว่าการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์แบบปกติที่ประมาณ 32 %


สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเป็นจุดขายจะช่วยให้ธุรกิจเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มหันมาอุปโภคสินค้าที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนมากขึ้น การนำผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลไปใช้ในผลิตภัณฑ์จะทำให้ธุรกิจสามารถประกาศจุดยืนในเรื่องของความยั่งยืนให้กับแบรนด์ และช่วยดึงดูดลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเป็นจุดขายจะช่วยให้ธุรกิจเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยจำนวนสินค้าที่ล้นหลามอยู่ในตลาด ธุรกิจจำเป็นต้องหาวิธีสร้างจุดเด่นให้กับตัวเอง เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่กำลังสนใจผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยิ่งไปกว่านั้น การส่งเสริมการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลยังช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน, ความสำคัญของการลดจำนวนขยะ และการอนุรักษ์พลังงานให้กับลูกค้าได้ การสร้างความเข้าใจในประโยชน์ของผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลยังช่วยให้ลูกค้าเกิดความตระหนักในการอุปโภคสิ่งของต่าง ๆ และใส่ใจในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล
ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลาย ๆ แบรนด์ อย่างเช่น Patagonia, Nike, Uniqlo, H&M, Adidas,และ Levi's ต่างก็ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตัวเองแทนการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์แบบปกติเพื่อเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้น ผ้ารีไซเคิลกลายเป็นจุดขายให้กับแบรนด์ ด้วยกลุ่มลูกค้าที่สนใจในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมพยายามที่จะหาสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

สร้างจุดเด่นในเรื่องของความยั่งยืนให้กับสินค้า แบรนด์เสื้อผ้า

แบรนด์เหล่านี้เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความต้องการในการใช้ปิโตรเลียม, ลดจำนวนขยะพลาสติก, และยังสามารถนำไปสร้างจุดเด่นในเรื่องของความยั่งยืนให้กับสินค้าของตัวเองได้อีกด้วย ในขณะเดียวกัน การที่แบรนด์เหล่านี้เลือกใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลนั้นหมายความว่า ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเป็นผ้าอเนกประสงค์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจและสินค้าในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, อุปกรณ์กลางแจ้ง, เบาะ, และอื่น ๆ อีกมากมาย 


อ้างอิง
https://www.unep.org/news-and-stories/story/world-leaders-set-sights-plastic-pollution
https://blog.impactplastics.co/blog/sustainability-in-the-workplace-5-major-benefits-of-plastic-recycling
https://buffalojackson.com/blogs/insight/a-guide-to-recycled-clothing
https://fashionunited.uk/news/fashion/how-sustainable-is-recycled-polyester/2018111540000


เราใช้คุกกี้นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้าดูเว็บไซต์ต่อได้โดยกดยอมรับการใช้คุกกี้ สามารถดู นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

×