Anti Bacterial
นวัตกรรม Anti-Bacterial
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

นวัตกรรม Anti-Bacterial คืออะไร

เนื่องจากปัจจุบัน สภาวะสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ล้วนเป็นที่มาของแบคทีเรียที่เรามองไม่เห็น ซึ่งเป็นตัวการของปัญหาสุขภาพ เราจึงใส่ใจในนวัตกรรม Anti-Bacterial เป็นอย่างมาก โดยนวัตกรรมตัวนี้จะใส่เสริมสารต้านแบคทีเรียเข้าไปในตัวผ้าเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผ้าซึ่งไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
Anti Bacterial
Anti-Bacterial

ข้อดีของนวัตกรรม Anti-Bacterial

  1. ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นวัตกรรมนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปถึงโครงสร้างของเนื้อผ้า รวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาแพ้ฝุ่นหรือมีอาการติดเชื้อราบนผิวหนังสวมใส่เสื้อผ้าที่มีนวัตกรรมแอนตี้แบคทีเรียได้สบายมากขึ้น
  2. เสื้อผ้าสะอาด ลดปัญหากลิ่นตัว แบคทีเรียเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ และกลิ่นตัว หากสวมใส่เสื้อผ้าที่มีนวัตกรรมแอนตี้แบคทีเรีย ผู้สวมใส่จะรู้สึกสะอาด มั่นใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและช่วยลดปัญหากลิ่นตัวได้เป็นอย่างดี